Museets LogoRINGE MUSEUM
Startside

 


Museumsforeningen

Midtfyns Museumsforening har til huse på Ringe Museum, og virker i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Foreningen sørger for driften af museet, og for indsamling og registrering af kulturhistoriske genstande fra det midtfynske område.


Vedtægter:  
her

Medlemskab:

Alle interesserede optages som medlemmer mod betaling af det fastlagte kontingent, 150 kr. om året.

Siden 1979 har Museumsforeningen i samarbejde med Ringe Lokalhistoriske Arkiv udgivet Ræthinge-Posten som led i medlemskabet.
 
Ræthinge-Posten (andre numre) kan købes i åbningstiden, eller bestilles
pr. mail RMR@ringemuseum.dk 

Bestyrelse:
Malinnquaq V. Kleist Hansen, formand  tlf. 42 52 49 02
Jørgen Havelund, Næstformand
Bodil Madsen, kasserer
Carsten V, Larsen, museets repræsentant i Ringe Lokalhistoriske Forening.
Peder Blommegård (Ringe lokalhistoriske Forenings Repræsentant)   
 
 
 
Suppleant:  
 
Revision:
1. Povl Henningsen,  tlf. 23 21 40 59
2. Kirsten Hansen
Revisorsuppleant:
Poul Jørgensen