Museets LogoRINGE MUSEUM
Startside
 

 
INDHOLDSFORTEGNELSER på alle numre findes  herunder.
     Søgning kan kun ske i artiklernes overskrift og forfatter          


Ræthinge-Posten er udgivet en gang om året siden 1978, som et samarbejde mellem Ringe Lokalhistoriske Arkiv og Midtfyns Museumsforening.
Forfatterne er alle folk der bor eller har tilknytning til det Midtfynske område, eller evt. har særligt kendskab specielle forhold.
I redaktionen sidder Kirsten Hansen, Peder Blommegård, Uffe Waadenseholt, Pia Warburg.
 
Ræthinge-Posten udleveres ved tegning af medlemskab i Museumsforeningen og næsten alle numre kan købes på museet ved besøg eller bestilling pr. mail rmr@ringemuseum.dk el. tlf. 42 52 49 70

OPFORDRING:
Alle der har en historie at berette, må meget gerne henvende sig til  Lokalarkivet eller Museet.

til top
Indhold:
 

2022

Den store ildebrand i Ringe af Pia Warburg
Jens Nikolaj Andersen
af Peder Blommegaard
Christen Nielsen - Bonde og digter
af Marianne Keinicke
Forsamlingshusene i Hillerslev
af Sven Wisnewski
Liste T som lokalpolitisk aktør - 1985-1993
af Torben Smith
Beretning for Ringe Lokalhistoriske Forening
af Uffe Waadenseholt
Beetning for Midtfyns Museumsforening
af Bodil Nørgaard
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
 

 

 
Tidligere udgivne numre:
              1978

               kan bestilles som kopi
               Lidt om foreningen og om vor hensigt med årsskriftet  Jørgen Engholm Pedersen

1979

Spredte træk fra det gamle Ringe Aage Jensen.
Offentlig forsorg og offentlig revselse, 1. del 
Jørgen Engholm Pedersen
Mindeord over Alfred V. Pedersen.  Jørgen Engholm Pedersen.
Årets gang.
  Jørgen Engholm Pedersen.
Status-og Fremtidsrapport for Ringe museum.
  Karsten Sedal.


1980

Offentlig forsorg og offentlig revselse, 2. del.  Jørgen Engholm Pedersen.
Historien om guldberlokkerne.
  Jørgen Engholm Pedersen.


1981

Ringe Arkæologigruppe.  Povl Henningsen.
Ringe bys bomærke. 
Jacob Bang Jensen.
Lidt om Heden Kirkes historie.
  Inge Riber.
Mastetelegrafen i Sdr.Højrup.
  Jacob Bang Jensen.
Skolelærerens have. 
Aage Conradsen/Jacob Bang Jensen.
"Søsmeden" Johannes Zackariassen. 
Aage Jensen.
De gamles hjem på Søvej.
  Aage Jensen.
Fra sognerådets forhandlinger.
  Jacob Bang Jensen.


1982

Ringe Arkæologigruppe.  Povl Henningsen.
Ringe Arkæologigruppe 1981/82.
  Mogens Bo Henriksen.
Per Thott og hans efterkommere.  Jørgen Engholm Pedersen.
Lidt om Ringe jernbanestation. 
Lars Viinholt-Nielsen.
Søllinge Skole. 
K. Dahlgaard.
Bomuldsspind i Havndrup. 
Jørgen Østergaard, Herning.
Stationsbyprojekstet.
  Chr. R. Jansen.
Hillerslev skole.
  Louise Andersen.

til top

1983

Ringe museum gennem 60 år.  H. Elmelund.
Ringe Arkæologigruppe 82/83.  Mogens Bo Henriksen.
Bryllup på Sødinge Mark.  Margrethe Hansen.
Mads Volstrup.  H. Elmelund.
Mindepladsen og folkefesterne i Eskildstrup.  Palle Andersen.
Gamle fynske ord og vendinger.  Frede Mortensen.
Småtterier og pisalker fra det gamle Ringe.  En gammel ringeborger.

til top

1984

Ringe Arkæologigruppe 83/84.  Mogens Bo Henriksen.
Foreningslivet i de danske stationsbyer.  Inge Bundsgaard.
Historisk beretning om Rudme og Omegens Elektricitetsværk.  Th. Nørregaard Petersen.
Gamle fynske ord og vendinger.  Frede Mortensen.
Hans Agerbek.  Anne-Mette Brandt.
Rettergang for ca. 150 år siden. 
Ruth Højmark.
I kaffsluer.  M.J. Hansen.

til top

1985

"Første spor efter de allerældste Ringensere".  Mogens Bo Henriksen.
Det glemte Ringe.  Ingeborg Bønding.
Arbejderbevægelsen i stationsbyen.  Inge Bundsgaard.
1940-1945.  Niels Albretsen

til top

1986

"Ploven sletter alle spor"  Ringe Arkæologigruppe 85/86.  Mogens Bo Henriksen.
Boghandelens historie og udvikling i landsbyen Ringe.  Thomas Fjord Nielsen.
Søren Christensen!  Povl Henningsen.
Cirkus i by.  Poul Fischer.
Vedtægt eller byelov for Ringe bye.  Bye-lov 1817.  Børge Rasmussen.
Den første skyttefest.  Poul Andersen.
Nyt om gamle navne.  Kirsten Ingemann

til top

1987

Ringe museum.  H.M. Elmelund.
"Ringe-manden - en Grauballemand uden kød".  Mogens Bo Henriksen.
Det glemte Ringe.  Ingeborg Bønding.
Historien om saiga-antilopen på Ringe Museum - og dyret bag.  Mogens Bo Henriksen.
Nekrolog - Aage Jensen.  Redaktionen

til top

1988

"Masser af jernalder"  Ringe Arkæologigruppe 1987/88.  Mogens Bo Henriksen og René Bæk.
Fra landsby til handelsby.  Niels Peter Stilling.
"Her skal intet laves, naar det ikke maa blive lavet  som jeg vil have det":
Mogens Madsen.
En Fynbo fra Sallinge fylder 600 år. 
Ib Kejlbo.
"En falsk urne fra Ringe Museum".  Mogens Bo Henriksen.

til top

1989

Hjemly Fri- og Efterskole 1889-1989.  Thyra Kej.
Arkæologi og arkivalier. Mogens Bo Henriksen.
Blade af en landsbydegns dagbog. (1)  H. Elmelund.
Hvordan overdreven tobaksnydelse kunne føre til et sundt og spændende spejderliv for ca. 60 år siden.  Poul Fischer.
Erindringer fra Ringe Hotel i trediverne.  Bent Karlsen.
En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede.  Mogens Bo Henriksen.

til top

1990

Udgravningerne på Bregentved 1989-90.  Mogens Bo Henriksen.
Lidt om våbenmodtagelse.  Uffe Klausen.
Blade fra en landsbydegns dagbog (2)  H. Elmelund.
Slagsmål mellem præsten og degnen.  Connie W. Jensen & Uffe Rasmussen.
Tårnuret i Ringe Kirke.  Hans Larsen.
Brangstrupskatten - 125 år efter fremkomsten. 
Mogens Bo Henriksen.
Ringe Markedsplads i trediverne.  Bent Karlsen.
Ringe Luft Gaskompagni  Jacob Bang Jensen.

til top

1991

Minder fra et vejkryds.  Poul Fischer.
På jagt efter nålen i høstakken. 
Mogens Bo Henriksen.
En orlogsgasts dagbog.  H. Elmelund og Aage Conradsen.
Civil lydighedsnægtelse.  Jørgen Havelund.
Midtfynske frugtsorter.  Holger Hansen.
"Hjælp vi har jubilæum".  Jacob Bang Jensen.
Herringe Mølle.  Holger Bonde-Hansen.
Dramaet i Vantinge.  Niels Kjærbye.

til top

1992

På markvandring hos tipoldefar.  Jørgen Østergaard.
En righoldig dragkiste. 
Jørgen Østergaard.
3 senmiddelalderlige malmgryder fra Ringe Sø.  Mogens Bo Henriksen.
Bomberne på Torbygaard.  Kristian Madsen.
Om ligheden mellem puslespil og lokalhistorisk forskning. Nina Kolind Iwanoff.
Den gamle kirke, "En gammel degn ser tilbage.  Alfred V. Pedersen.
En dansk soldats skæbne.  Boganmeldelse.

til top

1993

Historien om et gravmæle. Det Thottske epitafium.  Jørgen Engholm Pedersen.
Mads Hansen - Møllerkarl og huismand i 1800 tallet. 
Henrik Brandt.
Veteraner fra 1943 vil gæste Ringe d. 29. august på 50-års dagen for ildkampen mod tyskerne. 
1168, Leif B. Knudsen.
Lidt om Ringe dragten. 
Nina Kolind Iwanoff.
Lidt forhistorisk snak om frysehuse m.v.  Kamma Aakjær.
Klokkespillet i Ringe.  Jacob Bang Jensen.
Boganmeldelser. 
Jacob Bang Jensen.

til top

1994

Ringe Handelsstandsforening 50 år.  Niels Albretsen.
Rejsen til Amerika.  Kristen Jensen/Jacob Bang Jensen.
Trægravplader på Herringe Kirkegård i 1800-tallet. 
Rasmus Balslev.
En gammel Sdr. Højrup skolelærer.  Käthe Lindequist Jensen.
Togulykken i Ringe 1935.  Lars Viinholt-Nielsen.

til top

1995

Vagtværn i Ringe 1944 -1945  Ulrik Schrøder.
Espe gruppens bevogtningsopgaver i 1945. 
Børge Havelund Rasmussen.
Fra dreng til voksen - med rødder i Ringe. 
C.E. Juul Kristensen.
Sogneråd og kommunesammenlægning.  Verner Ærenlund.
En klassisk tur i Ringe.  Arne Mørch.
Midtfyn under besættelsen, litteraturhenvisninger.  Redaktionen.

til top

1996

Niels Lindeskov Hansen.  Sdr. Højrup Maskinfabriks stifter.  Jacob Bang Jensen.
Ringe bynidte - og dens udvikling. 
Niels Albretsen.
Slægtsforskning.  Jacob Bang Jensen.
Skolelærer Møller fra Brangstrup. 
Torben Larsen.
Slagsmålet ved barselsgildet i Volstrup anno 1691.  Alfred Abrahamsen (1898-1987).

til top

1997

Museum til salg.  Jørgen Havelund.
Vi passer på historien.  Jacob Bang Jensen.
Da Ringe kom på Danmarkskortet.  Jørgen Engholm Pedersen.
Fra Herringes ældste tider  - fem midtfynske huse fra 1100-tallet.  Mogens Bo Henriksen.
Ringes ældste børnehave.  Jacob Bang Jensen.
Gravsten.  Hans Larsen.
Gravplader fra Espe på Ringe Museum.  Mogens Bo Henriksen.

til top

1998

Lidt om Herringe Kirke og dens omegn.  Viggo Bang.
En sunken gård og en myrdet bissekræmmer  -sagn omkring Glue Mose i Sødinge. 
Mogens Bo Henriksen.
Algade fra kirkepladsen til Rolighedsvej - del 1.  Huse og folk.  Niels Albretsen.
Ringe Museum 1923-1998.  Jørgen Havelund

til top

1999

Guldringen fra Sødinge  Mogens Bo Henriksen.
Algade fra Kirkepladsen til Rolighedsvej - del 2.  Niels Albretsen.
Lærling i den gamle Købmandsgård. 
Henning Nils Zachrau.
En landsstation og dens arkiv.  Lars Viinholt-Nielsen.
Kvinde-ege til minde om kvindernes valgret. 
Jacob Bang Jensen.
En kiks fra 1864.  Mogens Bo Henriksen.

til top

2000

Statshusmandsudstykninger i Herringe. Anette Jensen
En død skat, Frydendahls Hjemstavnssamling. Inger Heldbjerg Busk.
Ringe Tekniske Skole. Huse og folk - 3. del. Niels Albretsen
Århundredskifte i Heden 1900-1901. Inge Riber.
Ringe Museum. Jørgen Havelund.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.

til top

2001

En gudinde og muse opvoksede i Ringe. Anne-Sofie Paaske.
A. Wulff Pedersens Billedsamling. Esben Hedegaard & Jacob Bang Jensen.
Ringe Mejeri. Huse og folk - 4. del Niels Albretsen.
Fra øvelseshus til bibliotek, Algade 40. Jacob Bang Jensen.
Fra Højskolehjem til bibliotek og lokalarkiv, Algade 40 "Hjemly". Jacob Bang Jensen.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.
Ringe Museum. Jørgen Havelund.

til top

2002

Ræthinge-Posten - for femogtyvende gang. Jørgen Engholm
Ringes ringe - historien bag Ringes kommunevåben. Mogens Bo Henriksen.
Barndommen på Organistskolen i Ringe. Poul Frøslev Christensen.
Intarsia - kunsthåndværk i Ringe. Carl Erik Andresen.
Sdr. Højrup Forsamlingshus 1877-1922. Jacob Bang Jensen.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.
Ringe Museum. Jørgen Havelund.

til top

2003

En kommunalpolitikers erindringer - interview med Erik Hansen - Heden. Karen Elberg.
"Da fattigvæsenet ansees for fordeelagtigt for Fattigvæsenet" En sag fra Espe - Vantinge fra 1834. Anette Jensen.
Uddrag af en stationsforstanders dagbog Espe Station 1907. Lars Viinholt-Nielsen
Mindelunden på Bøgeskovgaard. Jørgen Pedersen.
Niels Albretsen 1920-2002. Jacob Bang Jensen.
Ringe Museums Årsberetning. Karen Elberg.
Ringe Lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.

til top


2004

Nye midtfynske guldfund fra jernalderen. Mogens Bo Henriksen & Helle W. Horsnæs.
Bakken Voldbjerg og troldens kasteskyts. Otto Milland Rasmussen.
Organistskole og museumsbygning 1704-2004. Jørgen Engholm Pedersen.
Chr. Nielsen, Aaholm og guldringene fra Sallingelunde.  Inger Heldbjerg Busk.
Dragonen fra Bolteskov. Klaus Veltzé.
Hans Elmelund 1913-2003. Jørgen Engholm Pedersen.
Ringe Museums årsberetning. Karen Elberg.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.

til top

2005


En motorvej gennem Ringes oldtid. Mogens Bo Henriksen.
Andels-ligkapellet i Ringe. Jørgen Engholm
Et bygningsoffer fra ligkapellet på Ringe Kirkegård. Mogens Bo Henriksen.
Da Boltinge blev bombet for 65 år siden. Jørgen Skov Madsen
Når der kommer våben til Midtfynske marker. Ukendt forfatter.
Da fjernsynet kom til Fyn. Jacob Bang Jensen.
Fra det gamle snedkerværksted i Ringe. Mads Hansen.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.
Ringe Museum. Povl Henningsen.
til top
2006
Kommunal kontormand i Ringe 1909. Frode Rasmussen, Lyngby
Et liv som blikkenslager i Ringe. Peder Jørgensen / Otto Jørgensen
En gammel sognefoged beretter. Jørgen Ovesen, Lombjerge
To æblesorter. Bent Christoffer Nielsen
Jerbaneulykken i Ringe 1935. Chr. Nannestad, overlæge Ringe Sygehus
Krarup gamle skole. Karen Frydendahl
Gårdmændene i Gestelev og Vantinge. Paw Stylsvig Jeppesen
Ringe Museum. Povl Henningsen.
Ringe lokalhistoriske Arkiv. Jacob Bang Jensen.

til top
2007

Ringe Kros historie. Niels Albretsen
Her er mit liv - 50 år i det offentliges Tjeneste. Tove Jensen (fortsættes i næste nr.)
Offentlig Administration. Inger Ovnbøl
Rynkeby - en landsby fra jernalderen.    Museumsinspektør Jesper Hansen og arkæolog Jakob Bonde
Ny Kirkeplads. Nina Iwanoff
Nye Skikke. Nina Iwanoff
En familie på smfundets bund. Mogens Madsen
Ringe Museum. Povl Henningsen.
Ringe lokalhistoriske  Arkiv. Jacob Bang Jensen

til top
2008

Tobaksskæremaskine. Povl Henningsen
Tobaksproduktion i Danmark. Povl Henningsen
Jernalderbebyggelsen ved Gestelevvej. Museumsinspektør Jesper Hansen
og Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos
Her er mit liv - 50 år i det offentliges Tjeneste. Tove Jensen  (fortsat)
Småfolket på mosen. cand. mag. Lene Tranberg
Glimt fra folkefester i Ringe - 1911 - 2008. Nina Iwanoff
På Bredlandgaard i Boltinge - samtale med en gammel sanger. Jørgen Hansen
Ringe Museum. Povl Henningsen
Ringe lokalhistoriske Arkiv
. Jacob Bang Jensen
til top
2009
Ringe lokalhistoriske Arkiv gennem 30 år.  Jacob Bang Jensen
Med toget til folketingsvalg!  Lars viinholt-Nielsen
Elværket (100 år).  Redaktionen
Veje på Midtfyn.  Povl Henningsen
Ringe Bio.  Povl Henningsen
Rudmebogen af Knud Bjarne Gjesing.  Inger Ovnbøl
Hvor fryser du.  Nina Ivanoff
Ringe Museum.  Povl Henningsen
Minderne har man lov  til at have.  Jacob Bang Jensen
til top
2010
Ringe menighedsråd - gennem 100 år.   Marianne Rasmussen
Søg og du skal finde....de to fede engle i  Ringe Kirke   Nina Iwanoff
Det er da forunderligt - En sølvskat i Herringe   Povl Henningsen
Husmanden fra Nybølle  2. del   Lene Tranberg
En mærkelig cykel - Et nødråb
  Povl Henningsen
65 året for Danmarks befrielse   Jacob Bang Jensen
Da landsbyen kom på museum - Protokollen fortæller   Nina Iwanoff
til top
2011

Fra RIMI til Rynkeby.  Kirsten Hansen
Anno 1911.  Set og Sket.  Nina Iwanoff
Kolonihaver i Ringe.  Inger Ovnbøl
Mødet med akæologien på Midtfyn.  Benny Pennerup
Tilbage til Nybølle-området.  Mogens Bo Henriksen
Espe Mjødbryggeri.  Jacob Bang Jensen
Ildsjæle på lokalarkiverne.  Jacob Bang Jensen
til top
2012

Der er noget i luften- Lactosan, ostepulver i 60 år.  
Kirsten Hansen
Stakkels gnavne Søren - og andre annoncer anno 1911.  Nina Iwanoff
Voldsteder på Midtfyn.  Povl Henningsen
Sødinge Jagtselskab.  Kirsten Hansen
Møllemosegård-gravens sørgelige skæbne.  Mogens Bo Henriksen
til top
2013

Ringes ældste hus? Museumsbygningen -  Povl Henningsen
Multikunst - KOMPAN En virksomhed i bevægelse.  
Kirsten Hansen
Vantinge Sogn og by henover oltid og middelalder.  Søren Kristensen
Ravnild Keramik.  Inger Ovnbøl
Kirkebyen Ringe - på vej til en stationsby.
 Nina Iwanoff
Pederstrup Portforening.  Jacob Bang Jensen
til top
2014

Tale ved 90 års fødselsdag.  Tina Ejlertsen /  Kirsten Hansen
Lidt om den danske grundskole fra 1814 til 2014
.  Kirsten Hansen
Vantinge  Sogn i 1600-tallet.  Søren Kristensen
Musikskole i Ringe fra 1960- 1965.  Edel Holm Hansen / Inger Ovnbøl
Ringe - fra landsby til Service- og  handelsby.  Nina Iwanoff
til top
2015

Stations- og landsbyen Pederstrup.  Nina Iwanoff
Stednavne omkring Ringe. Lisbeth Eilersgaard Christensen
Vantinge sogn i 1700-tallet.  Søren Kristensen
Ringe Sygehus 1885 - 2015.  Kirsten Hansen
Ringe Museum – dit museum.  Dorthe Anette Holm Hansen
til top
2016

Falck i Ringe. Kirsten Hansen
Espe – en station på den Sydfynske Jernbane.  Nina Iwanoff
Klokkelung.  Kirsten Hansen
En ”træskounges” fortælling.  Poul Jørgensen/Else-Marie Albrekt

til top

2017

Vantinge i 1800’tallet af Søren Kristensen 
Fra Kirkestræde til Centrumplads af Nina Iwanoff
Ringe Gasværk 1915 – 1974 af Kirsten Hansen
Midtfyns Jernstøberi 1939 – 2009 af Kirsten Hansen
En ”træskounges” fortælling (Del 2) redigeret af Else-Marie Albrekt

til top

2018

En ”træskounges” fortælling (Del 3) redigeret af Else-Marie Albrekt
Andelsmejerier på midtfyn af Kisten Hansen
To jyder flytter til Sødinge af Inger Ovnbøl
Nyt fra Ringe Lokalhistoriske Forening
Nyt fra Midtfyns Museumsforening
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
til top

2019

Ringe lokalhistoriske Arkiv - 40 år af Kirsten Hansen
Den sidste amatør
af Klaus Lindholm Sørensen
Branden i Boltinggaard Skov
af Uffe Waadenseholt
Nye navne i Hillerslev
af Peder Blommegaard
En møntskat fra Napoleonstiden - fra Rynkeby
af Tissel Lund-Jacobsen
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
til top

2020

Nybølle fra bronzealderen til år 1700 af Benny Pennerup
En jernaldermand af bronze fra Nybølle
af Mogens Bo Henriksen
Udsnit af "Ringe Sogn omkring Aar 1800"
af Bodil Nørgaard
Skjolddans i Hillerslev
af Sven Wisnewski
Afstemning i 2. zone 14. marts 1920
af Kirsten Hansen
Midtfyns Fodsportsforening
af Kirsten Hansen
Banken for Ringe og Omegn udsat for voldsomt røveri
af Kirsten Hansen
Nyt fra Midtfyns Museumsforening
af Bodil Nørgaard
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
til top

2021

Ringe Sø i årtusinder af Nicolai Garhøj Larsen
Paradishaven i skoven
af Pia Warburg
Genforeningssten
af Kirsten Hansen
Da hele verden kom til Krarup
af Marianne Keinicke
Ringes mest ukendte kendis
af Klaus Lindholm Sørensen
Da liste T kom til Ringe Kommune
af Torben Smith
Nyt fra Midtfyns Museumsforening
af Bodil Nørgaard
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
til top

2022

Den store ildebrand i Ringe af Pia Warburg
Jens Nikolaj Andersen
af Peder Blommegaard
Christen Nielsen - Bonde og digter
af Marianne Keinicke
Forsamlingshusene i Hillerslev
af Sven Wisnewski
Liste T som lokalpolitisk aktør - 1985-1993
af Torben Smith
Beretning for Ringe Lokalhistoriske Forening
af Uffe Waadenseholt
Beetning for Midtfyns Museumsforening
af Bodil Nørgaard
Ringe lokalhistoriske Forening og Arkiv
Midtfyns Museumsforening
til top