Museets LogoRINGE MUSEUM
Startside
 

 Billede af Ringe Museum 
Kirkepladsen 6.    5750 Ringe
rmr@ringemuseum.dk

Ringe Museum er et kulturhistorisk egnsmuseum, indrettet 1923 i Ringes første skole "Organistskolen". Museumsbygningens ældste del er fra 1704, og ligger centralt i byen, hvor den sammen med kirken udgør nogle af de  sidste rester af den landsby, hvoraf den nuværende stationsby er udviklet.

Gennem sin permanente udstilling ønsker museet at belyse egnens fortid i relation til omverdenen og den lokale befolknings hverdagsliv.

Ud over en mindre oltidsudstilling er det især den sene førindustrielle landbokultur og de dertil knyttede håndværk, der er belyst i udstillingen.

Normalt er også opstillet en særudstilling

Historie:

Huset er i 1704 bygget som skole. Det var Boltinggårds ejer, den  fremskridtsvenlige Frue Anne Helvig v.d. Kuhla, der finansierede byggeriet og lærerens løn

 - 30 år før den danske stat gik i gang med at organisere en landsdækkende undervisningsplan.

Skolen blev oprettet for børn af forældre der var fæstere på hendes gods, som havde de fleste af sine bøndergårde liggende i landsbyen Ringe.

 

Frederik d. 4. oprettede i 1721, 240 Rytterskoler, men det blev kun et fåtal af landets børn der hermed fik mulighed for at komme i skole. Først i 1736 begynder staten at udvikle det der med tiden bliver til ”Den danske folkeskole” og den dermed følgende undervisningspligt.

 

 I 1737 sørger de nye ejere på Boltinggård for, at denne skole følger med tidens krav, ved at forbedre skolen og give flere midler til driften, så ”...dette hus forbliver herefter til Skole og Skolemesterens  Beboelse, Brug og Nytte – sålænge Verden står – vedligeholdt af Boltinggårds Ejere....”

Hvorfor kaldes den  ”Organistskolen”

Da den gavmilde godsejer i 1740 forærer et orgel til Ringe Kirke, blev det en forpligtelse for læreren, også at betjene orglet i kirken, denne ordning varede indtil 1920, hvor Organistskolens og Kirkesangerskolens elever flyttes over i den nybyggede moderne skole ”Guldhøj” på Odensevej.

Museet drives af Midtfyns Museumsforening, bl.a. med midler fra Faaborg-Midtfyn Kommune som ejer bygningen.