Museets LogoRINGE MUSEUM
Startside
 

 
At bevare historien

Ringe Museum har i snart 100år været en vigtig del af Ringes kulturtilbud og har sørget for at bevare historien for tidligere, nuværende og kommende generationer.

Men

I et besparelsesforslag for Faaborg Midtfyn Kommunes budget for 2020 var vi tæt på at miste hele vores eksistensgrundlag, men lykkedes med at redde ca. halvdelen, så vi stadigvæk, desværre i et ret begrænset omfang, kan holde åbent i en del af skolernes ferier, og også stadigvæk kan modtage skoleklasser til rundvisning. For kommunens vedkommende drejer det sig om ca. 0,01 promille af det samlede budget, men for os handler det om ca. 500 promille.

Alligevel

Vil vi gerne kunne fortsætte med at være en vigtig del af Ringes kulturtilbud og sørge for at bevare historien for tidligere, nuværende og kommende generationer, men vi kunne også godt ønske os tidssvarende rammer til opgaven.


Tegningen her viser de eksisterende forhold, hvor den gule markering viser museets nuværende afdeling for modtagelse og konservering.
De efterfølgende billeder viser bygningen set udefra og umiddelbart ser der ikke ud til at være problemer.Til højre i billedet ses bygningen, der huser afdelingen for modtagelse og konservering. Nedenunder ses bygningens gavl.

De to efterfølgende billeder viser modtagelsesafdelingen set indefra, og her afsløres det, at bygningens stand ikke er den bedste. Det fremgår ret tydeligt, at bygningen er i en tilstand, hvor det ikke er sikkert at færdes, endsige arbejde der.

Som det ses, forekommer der betydelige revner, og måler man efter viser det sig, at ydermuren ud mod parkeringspladsen har rykket sig ca. 5 cm. En konsekvens er, at loftsbeklædningen er begyndt at løsne sig og med tiden givetvis vil falde ned. Et interessant spørgsmål er, hvad der kommer først, væggen eller loftsbeklædningen?
Noget kunne tyde på, at det grå kabel over døren er med til at holde væggen på plads, men hvad sker der når og hvis det brister? Kommer der en kortslutning eller en lysbue, der kunne risikere at antænde bygningen?


Hvis vi skulle hente vand til for eksempel en kop the eller en kop kaffe, er vi henvist til at betjene os af de orange slanger, så det afstår vi naturligvis fra.

Tegningen her viser museets forslag til indrettelse af dels nyt lokale til modtagelse og konservering, dels indretning af opholdsrum for ansatte, bestyrelsen og besøgende.

Tanken er, at ved at indrette et caféområde med tilhørende toilet/handicaptoilet, vil museet kunne give et værdifuldt bidrag til en aktiv og spændende bymidte.

Vi forestiller os at den nye bygning vil få en glasfacade, så der indefra er udsigt mod Kirkepladsen og et udendørs caféområde, der kan benyttes i sommerperioden.

Men som beskrevet er det en forestilling vi har ligesom vi også har en forestilling om at bidrage til en aktiv og levende bymidte, hvor glade mennesker mødes og får en uforglemmelig oplevelse med byens handelsliv, byens kulturliv og byens historie.

Vi oplever heldigvis et glimt af denne vision, når Ringe Handelstandsforening arrangerer Open By Night, lysfest og lignende, men helt ærligt: Kunne det ikke være dejligt om Ringe by kunne byde på noget, måske ikke helt så omfangsrigt, men dog noget, der minder om det, de mange weekender og ferieperioder året også er fyldt med?